Zásady používání cookies

V těchto zásadách používání cookies najdete informace o cookies používaných na webových stránkách ucbcares.cz (Webové stránky). Tyto Webové stránky jsou provozovány přímo nebo jménem UCB s.r.o., Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7 – Holešovice, Česká republika (UCB, my, nás, nám nebo námi).

Tyto Zásady používání cookies platí pro všechny webové podstránky, které tvoří součást těchto Webových stránek. V těchto Zásadách používání cookies se dozvíte více o:

  1. Co jsou to cookies a proč je UCB používá;
  2. Jak můžete cookies spravovat a
  3. Informace o různých druzích cookies, stejně jako přehled cookies, které jsou používány na těchto Webových stránkách.

UCB si vyhrazuje právo na úpravu těchto Zásad používání cookies v kteroukoliv dobu. V takovém případě bude na Webových stránkách vyvěšeno výrazné upozornění, které bude obsahovat veškeré významné změny.

S veškerými osobními údaji získanými UCB prostřednictvím cookies bude nakládáno tak, jak je uvedeno v Zásadách ochrany osobních údajů uživatele Webových stránek (Zásady ochrany osobních údajů).

Zásady ochrany osobních údajů jsou dostupné na tomto odkazu a dozvíte se v nich více o:

  1. Kdo jsme a jak se s námi spojit;
  2. Důvody našich Zásad ochrany osobních údajů;
  3. Důvody, proč zpracováváme Vaše osobní údaje a právní základ v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR)
    a příslušné doby uchovávání Vašich osobních údajů;
  4. Jaká jsou Vaše práva související s Vašimi osobními údaji, které zpracováváme, a jak můžete svých práv využít (včetně práva na přístup, opravu a námitek proti přímému marketingu, stejně jako, v určitých případech, práva na výmaz a přenos Vašich osobních údajů a práva na námitky proti nemarketingovému zpracování či omezení takového zpracování);
  5. Další informace o tom, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji (včetně sdílení a uchovávání).

1. Co je cookie?

“Cookie” je malé množství dat, sestávající z informací v textovém řetězci, které webové stránky přenesou do webového prohlížeče na pevném disku Vašeho počítače, buď na přechodnou dobu po dobu, kdy si prohlížíte danou stránku (relační /nezbytné, session/ cookies), nebo na dobu delší v závislosti na typu cookie (dlouhodobé /persistent/ cookies). Cookies mají celou řadu funkcí (včetně toho, že mezi dalšími uživateli dané stránky rozpoznají právě Vás, případně uchovávají určité informace o Vás, například Vaše preferenční nastavení webových stránek) a jsou používány většinou webových stránek proto, aby stránky byly uživatelsky přátelštější.

2. Jak a proč UCB používá cookies?

Umístění určitých cookies Webovými stránkami je nezbytné pro řádné fungování Webových stránek (tzv. funkční cookies) za účelem získávání statistických dat a analýzy využití a provozu Webových stránek.

Rádi bychom také používali několik dalších typů cookies, tzv. volitelných cookies za účelem uvedeným v bodě 5. Když navštívíte Webové stránky, zeptáme se Vás, zda souhlasíte s používáním těchto cookies a podobných technologií za účelem popsaným v těchto Zásadách používání cookies.

3. Správa cookies

Váš souhlas s umístěním volitelných cookies (tedy jiných než funkčních cookies) je dobrovolný. Pokud s použitím volitelných cookies nesouhlasíte, nebudeme je do Vašeho zařízení umisťovat. Máte právo svůj souhlas s použitím těchto cookies kdykoliv odvolat změnou nastavení Vašeho prohlížeče nebo jak je popsáno níže v části 5. Pokud byste měl/a zájem o více informací o tom, jak spravovat určité druhy cookies, včetně jejich kontroly a výmazu, navštivte, prosím, stránky https://aboutcookies.org.

Veďte však v patrnosti, že odvolání souhlasu prostřednictvím zákazu určité kategorie nebo kategorií cookies nevymaže již existující cookies
z Vašeho prohlížeče. Toto je potřeba udělat zvlášť z Vašeho prohlížeče. Většina prohlížečů má ve svých výchozích nastaveních uveden souhlas s použitím cookies, což však můžete změnit. Podívejte se, prosím, na funkci „Pomoc“ Vašeho webového prohlížeče.

Pokud zakážete cookies, které používáme, může být dotčena Vaše uživatelská zkušenost s našimi Webovými stránkami. Pokud zakážete cookies, které používáme, může být dotčena Vaše uživatelská zkušenost s našimi Webovými stránkami. UCB nemůže být odpovědná za žádné důsledky plynoucí z omezeného přístupu k našim službám v důsledku toho, že jste v minulosti vymazal/a či odmítl/a určité cookies.

4. Druhy cookies

Základní druhy cookies, které mohou webové stránky používat jsou popsány níže: • Relační (nezbytné, session) cookies

Tyto přechodné cookies zůstávají ve Vašem webovém prohlížeči jen po dobu vaší návštěvy na dané webové stránce a jsou smazány většinou
v okamžiku, kdy webový prohlížeč zavřete.

• Dlouhodobé (persistent) cookies

Tento druh cookies zůstává ve Vašem webovém prohlížeči i poté, co prohlížeč zavřete, někdy rok i déle (konkrétní délka je závislá na životnosti dané cookie). Dlouhodobé cookies jsou používány tam, kde správce webových stránek potřebuje vědět, kdo jste, déle, než po dobu jedné návštěvy daných webových stránek (např. pro zapamatování Vašeho přihlašovacího jména či Vašeho nastavení webových stránek).

• Funkční cookies

Funkční cookies jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Pro více informací se podívejte výše na část 2.

• Analytické/výkonnostní cookies

Analytické/výkonnostní cookies nám umožňují rozpoznat a určit počet návštěvníků našich stránek a pomoci nám porozumět tomu, jak návštěvníci používají Webové stránky tím, že mimo jiné poskytují informace o tom, které části byly navštíveny, jak dlouho a případně zda se objevily nějaké problémy. Toto nám pomáhá při zlepšování fungování Webových stránek (např. zajištění toho, abyste našel/našla to, co hledáte, ještě snáze). Výkonnostní cookies nejsou určeny k tomu, aby Vás identifikovaly jako jednotlivce. Veškeré údaje jsou shromažďovány
v agregované (hromadné) formě.

• Cookies první strany (first-party cookies)

Tyto přecházejí do Vašeho prohlížeče přímo z webových stránek, které prohlížíte. Je Vám přiřazena unikátní identita pro sledování Vaší cesty prostředím webových stránek. Provozovatelé webových stránek často používají cookies první strany pro potřeby správy návštěvy a rozpoznání.

• Cookies třetích stran (third-party cookies)

Webové stránky také umisťuje cookies, které mohou být rozpoznatelné pro webové stránky třetích stran (např. Google, který nám poskytuje analytické služby). Takovéto cookies třetí strany jsou na Webových stránkách umístěny partnerskými stranami. Sledují Vaše návštěvy různých webových stránek, na kterých mají inzerci. UCB, jako provozovatel Webových stránek, nebude mít kontrolu nad těmito cookies třetích stran.

5. Cookies používané na těchto Webových stránkách

Tabulka níže obsahuje informace o cookies používaných na našich Webových stránkách, včetně informací o tom, jak je zakázat a možný dopad zákazu na fungování Webových stránek.

FUNKČNÍ COOKIES – UŽIVATELSKÉ NASTAVENÍ
Popis Cookies nezbytné pro fungování Webových stránek (např. při Vašem nastavení cookies musíme použít cookie, která si bude Vaše nastavení pamatovat a bude fungování stránky řídit Vaším nastavením)
Druh & hostitel Cookies první strany
Trvání Dlouhodobá cookie, 12 měsíců
Jak zakázat Pokud chcete naše Webové stránky využívat, nemůžete je zakázat
Dopad na fungování, pokud jsou zakázány /
FUNKČNÍ COOKIES – COOKIES PRO COOKIE BANNER
Popis Tato cookie je umístěna do Vašeho prohlížeče poté, co odsouhlasíte použití cookies prostřednictvím vyskakovacího okna/banneru vyvěšeného na Webových stránkách. Cílem je zamezit tomu, aby se okno/banner objevoval pokaždé, když navštívíte Webové stránky
Druh & hostitel Cookies první strany
Trvání dlouhodobá cookie, 12 měsíců
Jak zakázat Pokud chcete naše Webové stránky využívat, nemůžete je zakázat.
Dopad na fungování, pokud jsou zakázány /
VOLITELNÉ COOKIES – NA ZÁKLADĚ SOUHLASU – GOOGLE ANALYTICS COOKIES
Popis Google Analytics cookies jsou analytické/výkonnostní cookies, které nám umožňují shromažďovat anonymní informace
o návštěvnících našich Webových stránek a jejich využívání. Tyto cookies nám řeknou, kolik návštěvníků užívá naše Webové stránky, časy a trvání návštěv, stejně jako poskytují informace
o tom, jak se návštěvníci po Webových stránkách pohybují. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat fungování našich Webových stránek. Tyto informace jsou anonymní a neobsahují žádné osobní údaje. Informace shromažďované Google Analytics cookies na našich Webových stránkách jsou předávány
a následně ukládány na serverech společnosti Google v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google. Pro více informací navštivte https://policies.google.com/privacy?hl=cs (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky https://ucbcares.cz)
Druh & hostitel Cookies třetí strany
Trvání Relační a dlouhodobé cookies. Pro více informací o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google navštivte https://policies.google.com/privacy?hl=cs Pro více informací
o používání a typech cookies ze strany společnosti Google navštivte https://policies.google.com/technologies?hl=cs (prosím, berte v potaz, že tyto odkazy Vás přesměrují mimo webové stránky https://ucbcares.cz)
Jak zakázat Z Google Analytics se můžete odhlásit prostřednictvím https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky https://ucbcares.cz)
Dopad na fungování, pokud jsou zakázány Pokud zakážete tyto cookies, nebude vaše používání našich Webových stránek zahrnuto do statistik, které využíváme ke zlepšování našich Webových stránek. Fungování Webových stránek nebude dotčeno
VOLITELNÉ COOKIES – NA ZÁKLADĚ SOUHLASU – VIMEO
Popis Pokud sledujete videa vložená na Webové stránky ze stránek Vimeo, přehrávač videí Vimeo umístí do Vašeho zařízení cookies, které jsou nezbytné pro tento přehrávač videí. Pro více informací o používání a typech cookies ze strany Vimeo navštivte https://vimeo.com/cookie_policy (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky https://ucbcares.cz)
Druh & hostitel Cookies třetí strany
Trvání Pro více informací o používání a typech cookies ze strany Vimeo navštivte https://vimeo.com/cookie_policy (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky https://ucbcares.cz)
Jak zakázat Zakázat Vimeo volitelné (jako opak k „nezbytné“) cookies můžete prostřednictvím https://vimeo.com/cookie_policy (prosím, berte v potaz, že tento odkaz Vás přesměruje mimo webové stránky https://ucbcares.cz)
Dopad na fungování, pokud jsou zakázány Pokud zakážete tyto cookies, budete schopni sledovat videa Vimeo, ale UCB neobdrží zpětnou vazbu na to, jak zlepšit budoucí videa

Datum poslední úpravy: květen 2023