Příčiny Parkinsonovy nemoci

Příčiny Parkinsonovy nemoci

Při tomto onemocnění dochází k úbytku nervových buněk části středního mozku nazývaného také černá substance (substantia nigra). Tyto buňky jsou významným producentem dopaminu. Dopamin je neurotransmiter neboli chemická látka, která hraje důležitou roli při odesílání signálů z mozku do těla. Je produkován přirozeně v různých klíčových částech mozku a je důležitý pro motorické funkce
a kognitivní schopnosti. Při nedostatku dopaminu člověk postupně ztrácí schopnost ovládat a koordinovat svůj pohyb. Dopamin totiž významně ovlivňuje činnost bazálních ganglií – částí mozku, které mají velký vliv na ovládání hybnosti. Zpočátku není tento problém viditelný, protože zbývající buňky jsou schopné produkovat dostatek dopaminu. Pokud jejich odumírání a úbytek pokračuje, nedostatek dopaminu se začne projevovat a bazální ganglia přestávají správně fungovat.

Parkinsonova nemoc je považována za jedno z nejčastějších neurodegenerativních onemocnění nervové soustavy. Ročně se tuto diagnózu dozví až 20 lidí ze 100 000. Postihuje obě pohlaví, častěji se však vyskytuje u mužů. Nejčastěji postihuje osoby ve věku 50-60 let, více než 10 % pacientů je však mladší 40 let. Vývoj onemocnění trvá měsíce až roky, a pokud nedojde k zahájení léčby, po čase dochází
k úplné ztrátě hybnosti.


CZ-N-DA-PD-2100009 - Datum poslední úpravy: prosinec 2021