Spánek a Parkinsonova nemoc

Spánek a Parkinsonova nemoc

Asi 80 % lidí s Parkinsonovou nemocí trpí zároveň některou z poruch spánku. Při spánku se často pohybují a též se u nich častěji vyskytují noční můry a živé sny.

REM behaviour disorder (RBD)

REM behaviour disorder nebo RBD patří do skupiny tzv. parasomnií – abnormálních epizodických událostí při spánku. Pacienti s touto poruchou vyjadřují prostřednictvím pohybu své sny. Zvýšený výskyt RBD se popisuje právě v souvislosti s Parkinsonovou nemocí, a to pětkrát víc u mužů než u žen. RBD může předcházet typickým projevům Parkinsonovy nemoci až u 20 % pacientů a jeho výskyt znamená 65% riziko budoucího rozvoje příznaků Parkinsonovy nemoci u dosud zdravých lidí. RBD může být tedy předzvěstí Parkinsonovy nemoci.

Živé sny a noční můry

Pacienti s Parkinsonovou nemocí mají změněný obsah snů. Přibližně u 30 % pacientů léčených Levodopou se vyskytují velmi živé sny
a noční můry. Při náhlém probuzení se realita může nějaký čas prolínat se snem, což rodinní příslušníci pacientů často mylně považují za halucinace nebo zmatenost.

Nespavost a nadměrná spavost

Pacienti s Parkinsonovou nemocí mohou trpět poruchami spánku, nebo naopak nadměrnou spavostí. Důležitá je správná spánková hygiena:

  • choďte spát ve stejnou dobu,
  • spěte dostatečně dlouho,
  • vyvarujte se zbytečnému užívání léků na spaní,
  • trpíte-li poruchami spánku, obraťte se na svého lékaře, který může navrhnout vhodnou léčbu, v případě výrazných problémů se spánkem potřebujete pomoc odborníka.

CZ-N-DA-PD-2100022 - Datum poslední úpravy: prosinec 2021