Medikace v léčbě Parkinsonovy nemoci

Medikace v léčbě Parkinsonovy nemoci

Základ léčby Parkinsonovy nemoci tvoří léky, které se nazývají antiparkinsonika. Zaměřují se na zmírnění problémů, zlepšení přenosu vzruchů a ochranu mozkových buněk. Odborníci léky vybírají podle příznaků, přítomnosti jiných onemocnění, kterými pacient trpí, podle věku a též hmotnosti pacienta.

Levodopa

Levodopa je jedno z nejstarších a nejúčinnějších léčiv užívaných
u tohoto onemocnění. Je to látka, která je svou strukturou velmi podobná bílkovinám, které obnovují zásoby dopaminu v mozku. Levodopa může být podávána ústy nebo intestinální infuzí (infuze do tenkého střeva). V tenkém střevě se levodopa vstřebává a krevním oběhem se dostává do mozku. Zde se mění na dopamin a doplňuje tak jeho úbytek způsobený onemocněním. Tím dochází ke zmírnění projevů onemocnění.

Levodopa se kvůli své účinnosti předepisuje až v posledním stádiu nemoci a často se kombinuje s dalšími léky.

Agonisté dopaminu

Agonisté dopaminu napodobují funkci dopaminu. Na rozdíl od levodopy se nemusí nejprve měnit na dopamin. Agonisté dopaminu mohou být podávány ústy, kůží jako náplast nebo injekčně pod kůži.

Jedná se o moderní léky, které se používají zejména v počátečních stádiích nemoci, kdy jsou příznaky mírné, a mohou oddálit potřebu užívání levodopy. Později je možné je s levodopou kombinovat.

Inhibitory COMT

Tyto léky užívané v léčbě Parkinsonovy nemoci prodlužují účinky levodopy blokováním enzymu zvaného katechol-O-methyltransferáza (COMT), který odbourává levodopu. Blokováním tohoto enzymu dochází k pomalejšímu odbourávání levodopy v těle.

Inhibitory MAO-B

Inhibitory enzymu monoaminooxidázy B (MAO-B) se na rozdíl od ostatních léčiv nesnaží nahradit dopamin. Místo toho ovlivňují a blokují enzym, který stojí za odbouráváním dopaminu a ten pak v těle vydrží déle.

K léčbě se vždy přistupuje opatrně, po mírně se zvyšujících dávkách, aby se zabránilo nežádoucím účinkům (potíže s trávením, zácpa, škubavé pohyby, ztuhlost, záškuby). V případě depresí či jiných průvodních jevů se současně podávají i léky, které řeší daný problém.

Anticholinergika

Tyto léky jsou v léčbě Parkinsonovy nemoci používány již dlouho. Anticholinergika snižují množství acetylcholinu v těle a zlepšují tak funkci buněk odpovědných za produkci dopaminu. Většinou jsou podávána ústy, ale u některých je možné i injekční podání.

Z výše uvedeného je zřejmé, že pro léčbu Parkinsonovy nemoci je v různých fázích možno využít celé řady léků. Díky nim je možné optimalizovat kontrolu příznaků a přizpůsobovat léčbu dle Vašich aktuálních potřeb a podle vývoje Vašich příznaků.

Je důležité, abyste řádně dodržoval/a plánované návštěvy u svého lékaře, který bude Vaše příznaky a účinky léčby sledovat a posoudí, zda by byla na místě nějaká změna v léčbě.

Níže jsou k dispozici ke stažení materiály, do kterých si můžete zaznamenávat své obtíže. Mapa osobní pohody je praktický nástroj, který slouží Vám a Vašemu lékaři ke sledování nemotorických i motorických příznaků Parkinsonovy nemoci v čase. Deník pro hodnocení hybnosti pak k zaznamenávání stavu hybnosti v průběhu dne.

Tyto informace pomohou Vašemu lékaři získat lepší přehled o Vašich příznacích a umožní mu lépe přizpůsobit Vaši léčbu.

Mapa osobní pohody při Parkinsonově nemociPDF

Mapa osobní pohody při Parkinsonově nemoci

Mapa slouží ke sledování nemotorických
i motorických příznaků v čase.

Download
Deník pro hodnocení hybnostiPDF

Deník pro hodnocení hybnosti

Deník slouží k zaznamenávání stavu hybnosti v průběhu dne.

Download

CZ-N-DA-PD-2100015 - Datum poslední úpravy: prosinec 2021