Příznaky a projevy Parkinsonovy nemoci

Příznaky Parkinsonovy nemoci obecně

 • třes
 • poruchy chůze
 • ztuhlost svalů
 • problémy zpočátku pohybu
 • zpomalená chůze
 • únava
 • špatná koordinace pohybů
 • zácpa
 • zhoršení nebo ztráta čichu
 • poruchy paměti
 • zmatenost
 • časté pády
 • neschopnost udržet moč
 • pocení
 • demence
 • svalové křeče
 • deprese
 • úzkost
 • zvýšená tvorba slin
Příznaky a projevy Parkinsonovy nemoci

Parkinsonova nemoc se projevuje kromě typického třesu i mnohými dalšími příznaky. Nedostatek dopaminu způsobuje zejména poruchy hybnosti, které se mohou v průběhu dne měnit. Pacienti se občas mohou jevit jako téměř zdraví lidé a najednou mohou zůstat ztuhle sedět nebo se neovladatelně třást. Někteří pacienti trpí ztuhlostí svalů, zpomalenými pohyby, křečemi, maskovitým výrazem s absencí mimiky. Podobně jako při jiných onemocněních, i při Parkinsonově nemoci, záleží na stádiu onemocnění a individuálním stavu zasažení mozku. V pokročilejších stádiích je typická „šouravá“ chůze, nejčastěji
v mírném předklonu s ohnutými horními končetinami v loktech.
U některých lidí s Parkinsonem se kromě těchto příznaků rozvíjí i demence. Porucha pohybu významně ztěžuje běžné životní situace parkinsoniků a jejich příbuzných.

První příznaky

První příznaky, podle kterých se dá rozpoznat onemocnění, mohou být různé:

 • třes rukou, prstu, brady, rtů
 • zhoršení nebo ztráta čichu
 • náhlé zmenšení a zhuštění písma
 • problémy s chůzí a s celkovým pohybem
 • častá zácpa
 • oslabení a monotónnost hlasu
 • ztuhlý výraz ve tváři
 • závratě a mdloby
 • shrbení, špatná rovnováha
 • problémy se spaním nebo pohyby ve spánku

Hlavní motorické příznaky Parkinsonovy nemoci

Příznaky Parkinsonovy nemoci jsou velmi individuální, u každého mohou být mírně odlišné a jsou různé i podle stádia onemocnění. Lékaři však zvažují diagnostiku Parkinsonovy nemoci, trpí-li člověk zejména dvěma z následujících příznaků, a to v delším časovém horizontu.

Třes

Často jde o třes rukou, může se však objevit i v jiných končetinách či částech těla. Příznak většinou mizí, pokud člověk začne konkrétní částí těla hýbat.

Ztuhlost a zhoršený pohyb

Svaly končetin a trupu se zdají být ztuhlejší a méně pohyblivé, ať už na jedné nebo na obou stranách. Při chůzi se paže hýbou minimálně nebo vůbec.

Bradykineze, zpomalení pohybu

Jde o celkové zpomalení pohybů – bradykinezi; zpočátku je však náročné tento příznak rozpoznat. Činnosti, jako jsou vstávání z postele, oblékání se nebo řeč trvají déle než obvykle.

Narušená rovnováha

Člověk má potíže s rovnováhou vstoje i při chůzi, dělá mu problémy otáčet se a často kvůli narušené rovnováze může docházet i k pádům.

Další nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci

Při Parkinsonově nemoci se běžně vyskytují další příznaky, které mohou být velmi nepříjemné a omezovat život víc než ty motorické.
Jsou to například:

 • psychické problémy, jako jsou deprese, úzkost a podrážděnost
 • kognitivní problémy, jako jsou problémy se soustředěním, myšlením a pamětí nebo demence
 • problémy se spánkem, jako je nespavost, nadměrná ospalost, řeč a pohyb ve spánku nebo syndrom neklidných nohou
 • zácpa a dřívější nasycení
 • halucinace a blouznění
 • zhoršení zraku
 • nadměrné pocení
 • sexuální dysfunkce
 • úbytek hmotnosti, nebo naopak přibírání
Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědíchPDF

Nemotorické příznaky Parkinsonovy nemoci
v otázkách a odpovědích

Brožura pro pacienty a pečující přináší informace o nemotorických příznacích Parkinsonovy nemoci, kterým často není věnována dostatečná pozornost. Zabývá se tématy jako deprese, poruchy spánku, paměti nebo smyslů.

Download
Poruchy hybnosti u Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědíchPDF

Poruchy hybnosti
u Parkinsonovy nemoci
v otázkách a odpovědích

Brožura pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich pečující obsahuje sadu odpovědí na otázky z pohledu neurologa, fyzioterapeuta a logopeda.

Download

Rozdíl mezi Parkinsonským syndromem
a Parkinsonovou nemocí

Parkinsonský syndrom (též parkinsonismus nebo Parkinsonův syndrom) je soubor příznaků, které jsou stejné nebo podobné jako při Parkinsonově nemoci. Člověk s Parkinsonským syndromem tedy nemusí mít Parkinsonovu nemoc. Přibližně 15 % pacientů s tímto syndromem má příznaky kvůli užívání léků, kardiovaskulárním problémům nebo z jiných příčin. V počátečních stádiích onemocnění může být pro lékaře náročné rozpoznat, zda se u pacienta projevila Parkinsonova nemoc nebo jen syndrom.


CZ-N-DA-PD-2100011 - Datum poslední úpravy: prosinec 2021