Stádia Parkinsonovy nemoci

Stádia Parkinsonovy nemoci

Parkinsonova nemoc se u každého projevuje jiným způsobem. Ne
u každého se projeví všechny příznaky, ve stejném pořadí nebo se stejnou intenzitou. I tak se však Parkinsonova nemoc dá rozdělit do několika stádií, které bývají podobné.

První stádium

První fáze Parkinsonovy nemoci se projevuje příznaky, které jsou mírné a neovlivňují běžný život. Pacient může cítit třes a snížení hybnosti v jedné končetině, okolí si může všimnout změny postoje, chůze a mimiky tváře.

Druhé stádium

Ve druhém stádiu Parkinsonovy nemoci se příznaky – třes, ztuhlost a snížená pohyblivost – začínají projevovat na obou stranách těla. Problémy s postojem a chůzí jsou čím dál tím viditelnější. Pacient je stále schopen běžného života, každodenní činnosti mu však trvají stále déle a déle.

Třetí stádium

Třetí fáze onemocnění začíná zhoršováním schopnosti udržet rovnováhu a ještě větším zpomalením pohybů. Často se stává, že pacient upadne. Příznaky začínají způsobovat problémy v běžných činnostech, například při oblékání či při jídle.

Čtvrté stádium

Ve čtvrtém, předposledním stádiu jsou příznaky závažné a omezující. Pacient je schopen sám vstát, ale při chůzi si už většinou musí něčím pomáhat a opírat se. Při běžných činnostech je potřebná pomoc okolí.

Páté, poslední stádium

Poslední stádium Parkinsonovy nemoci znamená plně rozvinuté příznaky. Ztuhlost chodidel neumožňuje pacientovi stát či chodit. Kromě motorických příznaků se objevují i nemotorické, často psychické problémy. Pacient potřebuje pomoc 24 hodin denně. Parkinsonova nemoc sama o sobě není smrtelná. Její příznaky však pacientovi mohou život podstatně zkrátit. Může se totiž zkomplikovat zápalem plic – pneumonií – nebo významnými příznaky jako jsou deprese a demence. Správnou léčbou se však dá významně ovlivnit délka přežití i kvalita života pacienta.


CZ-N-DA-PD-2100013 - Datum poslední úpravy: prosinec 2021