Úloha rehabilitace v léčbě Parkinsonovy nemoci

Úloha rehabilitace v léčbě Parkinsonovy nemoci

Jde o odbornou instruktáž a rehabilitaci pod vedením školených fyzioterapeutů a lékařů. Aby byla zachována svalová síla a tonus, je nutný každodenní pohyb, zejména chůze. Aktivní cvičení by však nemělo vést k únavě, která by pro organismus byla spíše stresem
a mohla by příznaky ještě zhoršit.


Pozitivně působí i masáž, jóga a tai-či. Rehabilitace a pravidelná pohybová činnost jsou nevyhnutnou součástí léčby lidí trpících Parkinsonovou nemocí. Kromě toho, že si pacient pravidelným cvičením a dalšími pohybovými aktivitami udržuje dobrou fyzickou kondici, cvičení též pozitivně působí na jeho psychiku a podporuje u něj dobrou náladu.

Hlavním cílem fyzioterapie je zlepšit kvalitu života pacienta, udržet jeho schopnost sám se o sebe postarat, zlepšit bezpečnost pohybu, dýchání a celkovou kondici a svalovou silu končetin. Cvičení v domácím prostředí je nejdůležitějším domácím léčením, které si pacient zajišťuje sám, případně s pomocí členů rodiny. Bez spolupráce pacienta se nedají očekávat pozitivní výsledky léčby.

Níže je k dispozici ke stažení brožurka, kde je (krom jiného) i část "Pohled fyzioterapeuta", která Vám může poskytnout odpovědi na Vaše dotazy ohledně cvičení a ukázky cviků, které jsou vhodné.

Poruchy hybnosti u Parkinsonovy nemoci v otázkách a odpovědíchPDF

Poruchy hybnosti
u Parkinsonovy nemoci
v otázkách a odpovědích

Brožura pro pacienty s Parkinsonovou nemocí a jejich pečující obsahuje sadu odpovědí na otázky z pohledu neurologa, fyzioterapeuta a logopeda.

Download

CZ-N-DA-PD-2100016 - Datum poslední úpravy: prosinec 2021