Rizikové faktory
a prevence Parkinsonovy nemoci

Rizikové faktory

Rizikové faktory

Většinou není možné předem předvídat, koho a proč onemocnění postihne, protože stále není přesně vědecky dokázáno, co je jeho příčinou. Jedna z teorií poukazuje na možnost genetické predispozice
a nepříznivého vlivu vnějšího prostředí. Byly prokázány i dědičné formy tohoto onemocnění, ale jsou velmi sporadické. Jako rizikové se uvádí
i užívání heroinu a jiných toxických látek, prodělané infekce mozku
a též opakované úrazy hlavy. Další rizikové faktory zatím nejsou známy. O těch známých si můžete víc přečíst níže.

  • Dědičnost – pokud se již nemoc v rodině objevila, existuje zvýšené riziko jejího vzniku. Principy a mechanismy neurodegenerace, která stojí také za vznikem Parkinsonovy nemoci, se vědci zatím snaží pochopit. Jisté však je, že k rizikovým faktorům patří dědičné predispozice. V současnosti je identifikováno přibližně 15 genů, jejichž mutace způsobuje rozvoj Parkinsonovy nemoci nebo výrazně zvyšuje riziko jejího vzniku.
  • Drogy – heroin obsahuje některé látky, které mohou napomáhat při vzniku Parkinsonovy nemoci.
  • Mikrotraumata v oblasti hlavy – opakované údery do hlavy, například u sportovců mohou vyvolat neurologická onemocnění.
  • Otravy, toxické látky – příliš častý kontakt s jedovatými látkami způsobuje změny
    v mozku a poškozuje ho.

Prevence

Žádná účinná prevence tohoto onemocnění bohužel neexistuje. Je však vhodné přijímat ve stravě dostatek vitamínu B6, který podporuje produkci dopaminu a působí příznivě na mozkovou tkáň a nervové funkce. Obsahují ho zejména ryby, drůbež, avokádo a brambory.


CZ-N-DA-PD-2100010 - Datum přípravy: prosinec 2021