Léčivé přípravkyLéčivé přípravky

Léčivé přípravky

Existuje celá řada léčivých přípravků, které Vám může Váš lékař předepsat. Tyto Vám budou doporučeny v závislosti na Vašem věku, povaze Vašeho onemocnění a dalších zdravotních faktorech. Váš lékař vyhodnotí možnosti léčby a pomůže Vám se rozhodnout, který léčivý přípravek je pro Vás ten nejvhodnější.

Inhibitory acetylcholinesterázy

Inhibitory acetylcholinesterázy (AChE), které léčí příznaky onemocnění, jsou zpravidla prvními léčivými přípravky, které Vám může Váš lékař předepsat, protože mají málo dlouhodobých vedlejších účinků a jsou v současnosti nejrychleji působícími léky. Působí tak, že dočasně zmírňují příznaky myastenie.

Inhibitory acetylcholinesterázy pomáhají zmírňovat příznaky myastenie tím, že brání rozpadu neurotransmiteru acetylcholinu, který se podílí na stahování svalů ve Vašem těle. Prostřednictvím tvorby acetylcholinu si tělo zajišťuje tu správnou sílu svalů. U některých pacientů mohou inhibitory AChE pomoci zvládat příznaky myastenie částečně, u jiných zcela.

  • Pyridostigmin patří mezi nejčastěji používané inhibitory AChE v léčbě myastenie. Mohou zlepšit svalovou sílu tím, že brání rozpadu neurotransmiteru acetylcholinu, který je potřeba pro normální funkci svalů.

Imunosupresiva

Imunosupresiva, někdy nazývaná imunosupresivní léčiva, potlačují funkci imunitního systému. Zahrnují kortikosteroidy, jako je například prednison, a také nesteroindní imunosupresivní přípravky. Přestože tento druh léčby může být vysoce účinný v potlačení příznaků, nese
s sebou také rizika, včetně zvýšené náchylnosti k infekcím.

  • Kortikosteroidy, jako je prednison, se používají v případech, kdy pacient nereaguje dobře nebo dostatečně na dosavadní léčbu myastenie. Většinou se k nim přistupuje po přiměřené snaze o léčbu pyridostigminem.
  • Nesteroidní imunosupresiva, pokud jsou účinná, mohou eliminovat potřebu kortikosteroidů, ale může trvat nějakou dobu, než začnou účinkovat, a může být problematické je správně dávkovat. Patří sem například azathioprin, mofetil-mykofenolát, takrolimus, methotrexát, cyklosporin a cyklofosfamid.

Potlačením imunitního systému brání imunosupresiva poškození svalů škodlivými protilátkami, které vede ke svalové slabosti při myastenii. Ovšem tento druh léčby může znamenat náchylnost k dalším onemocněním, protože imunitní systém je oslaben. Proto je při léčbě imunosupresivy vhodné se vyhýbat místům s velkým počtem lidí a dbát na zvýšenou hygienu rukou.


Vzhledem k tomu, že určité přípravky, včetně těch volně prodejných, mohou zhoršovat příznaky myastenie, informujte svého neurologa o všech přípravcích, které se chystáte užívat a které Vám on nepředepsal.

Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300017 - Datum přípravy: duben 2023