Transient Neonatal Myasthenia GravisTransient Neonatal Myasthenia Gravis

Tranzitorní neonatální myasthenia gravis (přechodná novorozenecká myastenie)

Co to je?

Tranzitorní neonatální myasthenia gravis (přechodná novorozenecká myastenie) je velmi vzácné onemocnění, které postihuje novorozence narozené matkám s myasthenia gravis, včetně těch s minimálními nebo žádnými příznaky. Existují důkazy, že míra závažnosti myastenie
u matky neodpovídá míře závažnosti tohoto onemocnění u jejího dítěte. Riziko vzniku přechodné novorozenecké myastenie u dítěte, stejně jako míra závažnosti onemocnění, je spojována se zvýšenými hladinami mateřských protilátek (bílkovin imunitního systému, které napadají tělu vlastní buňky).

Příznaky se většinou objeví během prvních 24 hodin po narození. Přechodná novorozenecká myastenie je dočasná a její příznaky většinou odezní během týdnů nebo měsíců po narození a 90 % dětí se plně zotaví do dvou měsíců věku. Sledují se příznaky jako je slabé přisátí, omezené výrazy v obličeji a obtíže s dýcháním. Novorozenci s přechodnou novorozeneckou myastenií se mohou projevovat jako „zvadlí“
v důsledku celkové svalové slabosti. Pokud se u Vašeho dítěte rozvine přechodná novorozenecká myastenie, neznamená to pro něj větší riziko rozvoje jiných forem myastenie v pozdějším věku.

Možnosti léčby přechodné novorozenecké myastenie

Možnosti léčby přechodné novorozenecké myastenie

Co můžete udělat pro zmírnění příznaků onemocnění a jaké jsou dostupné možnosti léčby?

Číst dále
Jak se přechodná novorozenecká myastenie diagnostikuje?

Jak se přechodná novorozenecká myastenie diagnostikuje?

Pokud se domníváte, že se u Vašeho dítěte objevily příznaky přechodné novorozenecké myastenie, toto je cesta k její diagnóze...

Číst dále
Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300011 - Datum přípravy: duben 2023