Užitečné odkazy

myastheniagravis.cz

Tyto stránky jsou věnovány pacientům, jejich příbuzným, odborné veřejnosti a všem, kteří mají zájem o podrobnější informace, týkající se myasthenia gravis.

Stránky provozuje Centrum myasthenia gravis při 1. neurologické klinice VFN a 1. LF UK Praha.

Adresa:
Kateřinská 30
120 00 Praha 2


CZ-N-DA-MG-2300030 - Datum přípravy: duben 2023