Léčba myasthenia gravisLéčba myasthenia gravis

Léčba myasthenia gravis

Druh léčby závisí na Vašem věku, celkovém zdravotním stavu, příznacích a závažnosti onemocnění. Existuje celá řada možností účinné léčby.
I když myastenii nemůžeme vyléčit, je prognóza pro pacienty s myastenií dobrá.

Je třeba zmínit, že s novými pokroky ve výzkumu a klinických studiích, které pomáhají specialistům lépe porozumět tomuto onemocnění, se
o myastenii objevuje stále více informací.

Některé z níže uvedených přípravků nemusí být v České republice schváleny pro léčbu myasthenia gravis. Prosím, proberte možnosti se svým lékařem.

 • Léčivé přípravky jako pyridostigmin mohou vést ke zmírnění svalové slabosti a pomoci zvládat příznaky.
 • Imunosupresivní léčba pomocí kortikosteroidů (např. prednison) a nesteroidních imunosupresiv může zmírnit příznaky.
 • Imunomodulační substituční léčba může zvýšit kvalitu života osob s myastenií. Řadíme sem
  • Intravenózní (do žíly) nebo subkutánní (pod kůži) podání imunoglobulinu (krevní derivát), který může zpomalit útok imunitního systému na systém nervový.
  • Plazmaferéza je léčebný postup, při kterém protilátky získané z darované krve nahrazují abnormální protilátky, čímž dochází ke snížení svalové slabosti.
  • Další možností je biologická léčba infuzemi monoklonálních protilátek, jako jsou rituximab nebo eculizumab.
  • Může být doporučeno i chirurgické odstranění brzlíku, který u pacientů s myastenií produkuje abnormální protilátky. Odstranění brzlíku vede ke snížení potřeby užívání steroidů.

Pokud Vám byla diagnostikována myastenie, existuje vedle zachování zdravého životního stylu celá řada možností tradiční léčby. Léčbu pomocí léčivých přípravků, chirurgického zákroku nebo jiných způsobů léčby je možno využít samostatně nebo v kombinaci.

Některé méně závažné příznaky je možné zvládnout dobrou péčí o sebe sama. Hodně spěte, dejte odpočinout očím, nechte odpočinout tělo. Přiměřeně cvičte, přizpůsobte své každodenní aktivity, jezte zdravě a snažte se snížit míru stresu, kterému jste vystavován/a. Zamyslete se nad přístupem k životu a správně pečujte o sebe sama – to vše přispívá ke zlepšení kvality života.

Váš lékař Vám pomůže se rozhodnout, který léčebný postup je pro Vás ten pravý v závislosti na závažnosti Vašeho onemocnění, na tom, jaké svaly jsou postiženy, a na Vašem věku. Před zahájením léčby je vhodné zohlednit i jiná onemocnění, která jste v minulosti prodělal/a, a další medicínská kritéria.

Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300016 - Datum přípravy: duben 2023