Krevní testyKrevní testy

Krevní testy

Krevní testy jsou nejběžnější testy využívané při diagnostice konkrétních forem generalizované myastenie. Vzhledem k tomu, že 80-85 % lidí
s diagnózou myastenie má pozitivní testy na přítomnost protilátek proti AChR, mohou tyto krevní testy potvrdit, že daná osoba má myastenii. Zatímco pozitivní výsledek potvrdí diagnózu myastenie, pak negativní výsledek může znamenat potřebu testu protilátek proti receptoru svalově specifické kinázy (anti-MuSK). Zhruba 6 % osob s negativními výsledky testů na protilátky proti AChR má pozitivní výsledky na anti-MuSK.

Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300014 - Datum přípravy: duben 2023