Biologická léčbaBiologická léčba

Biologická léčba

Léčba monoklonálními protilátkami je podávána nitrožilně a zahrnuje rituximab a eculizumab. Cílí na konkrétní části imunitního systému tak, aby došlo ke snížení hladin protilátek a může být využita současně s dalšími léčebnými postupy. Mohou být nákladné a vyžadují pravidelné infuze.

Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300019 - Datum přípravy: duben 2023