Možnosti léčby u dětíMožnosti léčby u dětí

Možnosti léčby u dětí

Pro rodiče dětí s přechodnou novorozeneckou nebo dětskou myastenií to může být období strachu a zmatku. Váš lékař Vám pomůže se rozhodnout, která léčba nebo jejich kombinace je správná pro Vaše dítě. Poradí Vám na základě provedených fyzikálních vyšetření
a zhodnocení stavu dítěte. Lékař bude také brát v úvahu věk Vašeho dítěte, jeho celkový zdravotní stav a závažnost konkrétní formy myastenie, kterou Vaše dítě má.

Tranzitorní neonatální myasthenia gravis (přechodná novorozenecká myastenie)

Vzhledem k tomu, že přechodná novorozenecká myastenie je způsobena protilátkami, které na dítě přecházejí od matky, příznaky této formy myastenie odezní samy během několika týdnů až měsíců, kdy dojde k odbourání těchto protilátek.

Po dobu přítomnosti příznaků mohou novorozenci potřebovat podporu dýchání a intravenózní výživu a je možná potřeba sledování v rámci jednotky intenzivní péče. Léčba inhibitory AChE může být také přínosem, ale musí být aplikována zvlášť obezřetně.

Juvenilní myasthenia gravis (dětská myastenie)

Pro dětskou myastenii neexistuje léčba a často přetrvává po celý život. Nicméně existují způsoby, jak můžete svému dítěti pomoci ve zvládání příznaků myastenie.

  • Imunoglobuliny pocházejí z krve dárců a doplňují velké množství správně fungujících protilátek v krvi Vašeho dítěte. Léčba představuje kombinaci protilátek a je obvykle podávána jako injekce do svalu, žíly či pod kůži. Vašemu dítěti může prospět i dechová podpora (ventilátor). Pokud má Vaše dítě problémy s polykáním, může potřebovat podporu výživy (sonda). Lékař Vašeho dítěte Vám poradí, co bude pro Vaše dítě nejvhodnější.
Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300021 - Datum přípravy: duben 2023