Imunomodulační léčbaImunomodulační léčba

Imunomodulační substituční léčba

Imunoglobuliny

Tato léčba je běžně využívána u pacientů, u kterých dochází k rychlému zhoršování příznaků myastenie. Imunoglobuliny jsou bílkoviny, konkrétně tělu vlastní protilátky, které se nacházejí v krvi. Pečlivě vyšetřená krev dárců je zpracována a výsledný produkt je směs pocházející od mnoha dárců. Dodáním správně fungujících protilátek do organismu dochází k dočasnému nastolení rovnováhy imunitního systému. Zlepšení se většinou projeví do týdne od zahájení léčby a přetrvává po dobu několika měsíců. Můžete pozorovat zlepšení svalové síly
a schopnost dělat více každodenních aktivit, a přitom se cítit lépe.

Plazmaferéza

Léčebná plazmaferéza je léčebný postup známý též jako „výměna krevní plazmy“ a je zpravidla využívám u pacientů se zhoršující se nebo závažnou myastenií.

Při tomto zákroku dochází k odběru krve, oddělení plazmy od ostatních složek krve, nahrazení oddělené plazmy a opětovnému návratu krve do těla. Cílem je odstranění protilátek – žádoucích i nežádoucích – z krve. Může to být účinný způsob léčby myastenie a je mnohdy léčbou první volby pro mnoho pacientů, zejména pro ty procházející myastenickou krizí.

Zdravotnický personál zavede jehly do žil na obou pažích. Po zajištění jehel začne odběr krve z jedné paže a krev je vedena do přístroje. Tam je krev oddělena, což umožňuje snadné odstranění plazmy a protilátek. Následně jsou zbylé složky krve – červené a bílé krvinky a ostatní složky – promíseny se sterilními krevními náhradami (albumin), aby byly nahrazeny bílkoviny, k jejichž ztrátě došlo během zákroku. Takto upravená krev se vrací do těla druhou paží.

Tento proces trvá jednu až tři hodiny. Většinou probíhá ambulantně v nemocničních centrech infuzní terapie. Po zákroku je doporučováno po krátkou dobu odpočívat a je dobré mít s sebou doprovod pro cestu domů, protože můžete pociťovat únavu.

Plazmaferéza není považována za bolestivý zákrok a má několik vedlejších účinků. Někteří popisují brnění či necitlivost špiček prstů nebo rtů – to je v důsledku přidání roztoku proti srážení krve v době, kdy je krev v přístroji. Brnění a necitlivost jsou obvykle krátkodobé a rychle pominou. Také můžete mít modřinu a otok v místě vpichu jehly. Upozorněte zdravotnický personál nebo informujte svého lékaře, pokud byste se cítil/a nepříjemně nebo by se u Vás projevily vedlejší účinky.

Většinou je potřeba tří až pěti kol léčby, než pacienti pocítí jakékoliv viditelné zlepšení. Váš lékař Vám řekne, kolikrát bude ve Vašem konkrétním případě potřeba zákrok podstoupit. Někteří lidé s myastenií podstupují zákrok každý den několik po sobě jdoucích dní, jiní se rozhodnou pro zákrok každý druhý den. Váš lékař Vám přizpůsobí léčbu na míru tak, aby zákrok měl to správné načasování vyhovující Vašim potřebám.

Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300018 - Datum přípravy: duben 2023