Formy myastenieFormy myastenie

Jaké jsou formy myasthenia gravis?

Myasthenia gravis (myastenie) je chronické autoimunitní onemocnění, které způsobuje svalovou slabost a únavu. Slabost se obvykle zvyšuje
v době aktivity a zlepšuje se v době odpočinku. Dochází k ní, když je narušena normální komunikace mezi nervy a svaly. Myastenie se může projevit v jakémkoliv věku, ale ze zatím neznámých důvodů je často diagnostikována u žen mladších 40 a mužů starších 60 let.

Příznaky myastenie se obvykle s časem zhoršují, přičemž k nejvýraznějšímu zhoršení dochází během několika let od začátku onemocnění.
U mnoha lidí se jako první projeví postižení svalů očních víček a kolem očí. Časté jsou padání jednoho nebo obou očních víček (tzv. ptóza)
a dvojité vidění (diplopie), které se zlepší, nebo odezní, když jsou víčka zavřená.

Myastenie má několik odlišných forem. Ačkoliv není možné toto onemocnění vyléčit, léčba může pomoci zmírnit a zvládat mnoho příznaků, včetně svalové slabosti, a zmírnit dopad na Váš každodenní život.

Běžné formy myastenieBěžné formy myastenie

Přehled – Jaké jsou běžné formy myastenie?

Dvě hlavní formy myastenie jsou generalizovaná myasthenia gravis a oční forma myasthenia gravis. Další formy myastenie zahrnují tranzitorní neonatální myasthenia gravis (přechodná novorozenecká myastenie) a juvenilní myasthenia gravis (dětská myastenie). Někteří pacienti mohou onemocnět více než jednou formou myastenie.

Generalizovaná myasthenia gravis (generalizovaná myastenie)

Generalizovaná myasthenia gravis je závažná forma myastenie, u které mohou pacienti pociťovat slabost svalů na celém těle, včetně očí. Generalizovaná myasthenia gravis je chronické autoimunitní onemocnění a není považována za dědičnou. Přesto se myastenie může projevit u více než jednoho člena té stejné rodiny. Generalizovaná myastenie se rozvine u zhruba 50 až 80 % osob, u kterých se objeví oční příznaky, kdy se následně rozvinou další příznaky, jako jsou problémy s mluvením (dysartrie), dušnost a problémy se žvýkáním a polykáním (dysfagie). Pro generalizovanou myastenii je typická zvýšená slabost svalů končetin, problémy s pohybem a zhoršené dýchání.

Oční forma myasthenia gravis

Oční forma myastenie postihuje okolí očí a pacienti mohou pozorovat únavu očí, dvojité vidění a/nebo povislá oční víčka. U oční formy myastenie se svaly, které pohybují očima a řídí pohyb očních víček, snadno unaví a zeslábnou. U zhruba 15 % pacientů s myastenií se rozvinou jen oční příznaky. Pokud Vás zajímá, jak se tato forma myastenie léčí, můžete se podívat na naši stránku věnovanou této problematice.

Tranzitorní neonatální myasthenia gravis (přechodná novorozenecká myastenie)

Přechodná novorozenecká myastenie se rozvine u 10 až 15 % novorozenců narozených matkám s myastenií. Projeví se obvykle v rozmezí několika hodin až do jednoho dne po narození. Uklidňující je, že příznaky časem samy vymizí. Sledují se příznaky jako jsou problémy krmením a přisátím a malé napětí svalů. Některá miminka také mohou mít obtíže s dýcháním a jejich končetiny se mohou jevit jako „zvadlé“. U žen
s myastenií, kterým již byl v rámci léčby odstraněn brzlík, je menší riziko, že se jim narodí dítě s tímto onemocněním. Může Vás uklidnit, že
u dětí matek s diagnózou myastenie od dětství, u kterých se po narození rozvinula přechodná novorozenecká myastenie, není větší riziko rozvoje jiných forem myastenie v pozdějším věku. Přečtěte si více o brzlíku.

Juvenilní myasthenia gravis (dětská myastenie)

Dětská myastenie je jedním ze vzácných imunitních onemocnění postihující dětí a obvykle se rozvine před 18. rokem věku. Léčba zahrnuje zvládání příznaků prostřednictvím faktorů životního stylu (spánek a výživa) spolu s léčebnými postupy. Ty mohou zahrnovat léčivé přípravky
s obsahem pyridostigminu nebo kortikosteroidy, případně další, jako jsou intravenózní imunoglobuliny. Chirurgická léčba spočívající
v odstranění brzlíku (thymektomie) může být vysoce účinná, ale může vést k imunosupresi (potlačení přirozené reaktivity imunitního systému). Tato skutečnost spolu s tím, že u dětí je vysoká míra spontánní remise, podtrhuje důležitost pečlivého zvážení, zda zákrok provést, či nikoliv. Přečtěte si více o brzlíku.

Více o tom, jak je myastenie diagnostikována, nebo o možnostech její léčby, můžete najít dále na našich stránkách.
Příznaky myastenie

Příznaky myastenie

Domníváte se, že máte myastenii? Věnujte tedy pozornost těmto příznakům...

Číst dále
Jak se myastenie diagnostikuje?

Jak se myastenie diagnostikuje?

Pokud se domníváte, že se u Vás objevily příznaky onemocnění myasthenia gravis, toto je cesta k její diagnóze...

Číst dále
Příčiny myastenie

Příčiny myastenie

Myasthenia gravis se většinou rozvine v dospělosti. Zjistěte více o jejích příčinách...

Číst dále
Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.

CZ-N-DA-MG-2300008 - Datum přípravy: duben 2023