Často kladené otázky - Jak zjistím, jestli mám myasthenia gravis?

Jak zjistím, jestli mám myasthenia gravis?

Myasthenia gravis je chronické autoimunitní onemocnění, kdy tělo útočí na vlastní nervosvalový systém. Určení diagnózy může být často složité vzhledem ke kolísajícímu postižení svalů, jako jsou svaly kolem očí a úst. Kontaktujte svého lékaře, pokud máte pocit, že se u Vás projevují příznaky myastenie, aby mohl vyhodnotit Váš zdravotní stav. Váš lékař pečlivě zhodnotí Váš zdravotní stav a určí diagnózu. Projde s Vámi Vaše příznaky a zeptá se Vás na Vaši anamnézu (historii prodělaných nemocí, Vašich i Vašich nejbližších příbuzných). Možná bude nutné provést řadu testů na potvrzení diagnózy.

 • Krevní testy zjišťují případné vysoké hladiny protilátek, které se mohou objevovat u osob s myastenií.
 • Genetické testy se používají u onemocnění podobných myastenii a mohou se použít pro vyloučení jiných onemocnění
  s podobnými příznaky.
 • Neurofyziologické testy mohou zahrnovat:
  • Repetitivní stimulaci (opakované dráždění nervů) nebo kondukční studie (zjišťování vodivosti nervů) za použití slabých elektrických impulsů, které ukáží, jak svaly reagují na opakované dráždění.
  • Elektromyografické vyšetření (EMG) měří elektrickou aktivitu svalu a může ukázat na abnormální aktivitu v důsledku neuromuskulárního onemocnění.
  • Elektromyografické vyšetření metodou měření jednoho svalového vlákna (SFEMG) měří přenos z nervu na sval.
 • Zobrazovací metody jako je výpočetní tomografie (CT) nebo magnetická rezonance (MRI) jsou využívány pro vyšetření brzlíku
  a cílem je zjistit, zda nedošlo k jeho zvětšení nebo změně jeho tvaru. MRI mozku pak pomůže vyloučit, že příznaky nejsou
  v důsledku změn na mozku.
 • Lékař také může provést tzv. chladový test, což je velice rychlý test, při kterém se zjišťuje citlivost očního víčka u pacientů,
  u kterých se projevila ptóza.
 • V případě, že jsou výsledky neprůkazné, je také možné provést edrofoniový test. Vzhledem k rizikům tohoto testu ho lékař doporučí pouze v případech, kdy je to nutné.