What is Myasthenia GravisWhat is Myasthenia Gravis

Co je to myasthenia gravis?

Myasthenia gravis (myastenie) je autoimunitní onemocnění, které ovlivňuje svaly, nejčastěji pak svaly očí, obličeje, paží, rukou a nohou. Může také způsobovat problémy
s dýcháním, polykáním, žvýkáním a mluvením.

Osoba, která trpí myastenií, má problémy s ovládáním příčně pruhovaných svalů (svaly, které člověk dokáže vědomě ovládat). Naše nervy komunikují s našimi svaly. Když nervový vzruch dorazí k nervovému zakončení, dojde k uvolnění neurotransmiteru zvaného acetylcholin, který se váže na acetylcholinové receptory a zprostředkovává stažení svalu. Při myastenii imunitní systém vytváří nadměrné množství protilátek – molekul, které blokují nebo poškozují některé části acetylcholinových receptorů na svalech. V důsledku této blokády či poškození se pak ke svalu dostává méně nervových vzruchů a sval není schopen udržet přiměřené napětí.

Myastenií může onemocnět kdokoliv, bez ohledu na věk, pohlaví, rasu či etnickou skupinu. Toto onemocnění není infekční.

Existuje celá řada léčivých přípravků a léčebných postupů, které pomáhají lidem s myastenií. Ačkoliv není možné toto onemocnění vyléčit, pečlivé plánování léčebných postupů může život s myastenií ulehčit.

General MG information

Obecné informace o myastenii

Více o příznacích myastenie, jejích různých formách,
o tom, jak je myastenie diagnostikována, nebo
o možnostech její léčby, můžete najít dále na našich stránkách. Také se můžete podívat na naši stránku věnovanou zvládání příznaků myastenie a života s ní. Nebo navštivte stránku často kladených otázek, kde můžete najít odpovědi na otázky, které ohledně myastenie můžete mít.

Číst dále
Formy myastenie

Formy myastenie

Existuje řada forem myastenie, jaká se tedy týká Vás?

Číst dále
Příznaky myastenie

Příznaky myastenie

Domníváte se, že máte myastenii? Věnujte tedy pozornost těmto příznakům...

Číst dále
Jak se myastenie diagnostikuje?

Jak se myastenie diagnostikuje?

Pokud se domníváte, že se u Vás objevily příznaky onemocnění myasthenia gravis, toto je cesta k její diagnóze...

Číst dále
Pokud Vás znepokojuje cokoliv, co jste si přečetl/a v tomto článku, požádejte o radu svého lékaře.
Informace obsažené na těchto webových stránkách nepředstavují ani nenahrazují konzultace s Vaším lékařem.

Jak se s námi spojit?

ucbcares

Služba je dostupná v pracovní dny od 8:30 do 16:30*

*mimo tuto dobu je možné zanechat hlasovou zprávu

Telefon
+420 221 773 442

Bezplatná telefonní linka*
800 144 395
*pouze pro volání z České republiky

Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři či lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete nahlásit prostřednictvím služby UCBCares® na kontaktech uvedených výše nebo přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv zde.

Nahlášením nežádoucích účinků nám můžete pomoci rozšířit objem informací o bezpečnosti našich přípravků. S veškerými údaji bude nakládáno v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a jako s důvěrnými.


CZ-N-DA-MG-2300036 - Datum přípravy: květen 2023