Často kladené otázky - Jak se myasthenia gravis léčí?

Jak se myasthenia gravis léčí?

Možnosti léčby závisí na věku, celkovém zdravotním stavu, příznacích and závažnosti onemocnění.

  • Léčivé přípravky jako pyridostigmin mohou vést ke zmírnění svalové slabosti a pomoci zvládat příznaky.
  • Imunosupresivní léčba pomocí kortikosteroidů (např. prednison) a nesteroidních imunosupresiv může zmírnit příznaky.
  • Další možností jsou infuze monoklonálních protilátek, jako jsou rituximab nebo eculizumab.
  • Podání krevního derivátu imunoglobulinu může zpomalit útok imunitního systému na systém nervový.
  • Plazmaferéza je léčebný postup, při kterém protilátky získané z darované krve nahrazují abnormální protilátky.
  • Lékař může doporučit chirurgické odstranění brzlíku, což vede ke snížení potřeby užívání steroidů.