Škola, vzdělávání a epilepsie

Spolužačky

Má-li Vaše dítě epilepsii, může chodit do běžné školy, jako ostatní děti. Ale vzhledem k tomu, že epilepsie je
u každého jednotlivce jiná, můžete se rozhodnout, jaký typ vzdělávání je pro Vaše dítě nejlepší.

Měli byste dát vědět o epilepsii Vašeho dítěte vedení školy
a spolupracovat s nimi na vytvoření bezpečného
a podporujícího prostředí při vzdělávání Vašeho dítěte.

Děti s epilepsií mohou mít problémy s učením a chováním častěji než jiné děti, ne vždy se však k tomu přihlíží.

Je důležité, aby vedení školy podpořilo Vás a Vaše dítě, protože učení a chování jsou propojené s pocitem bezpečí a přijetí.

Jak zvládnout učení ve škole?

  • Vaše dítě může zameškávat učivo kvůli nepřítomnosti způsobené záchvaty. Požádejte proto o asistenci nebo poproste učitele, aby Vám zasílal poznámky s informacemi o učivu.
  • Chodí-li Vaše dítě plavat, u bazénu by kromě dozoru měl být další člověk, který by měl sledovat pouze Vaše dítě.
  • V hodinách chemie by Vaše dítě mělo být též pod dozorem, aby v případě záchvatu nevznikl požár nebo nedošlo k úniku chemikálie.

Mnoho dětí s epilepsií normálně zvládne základní i středoškolské vzdělávání a pokračuje ve vzdělávání i na univerzitě. Vaše dítě se též může vyučit, je však třeba s pomocí lékaře a výchovného poradce najít správný obor, který mu bude vyhovovat a kde ho jeho zdravotní stav nebude omezovat.


CZ-N-DA-EPI-2100031 - Datum poslední úpravy: říjen 2021