Medikace v epilepsii

Antiepileptika

Antiepileptické léky (antiepileptika, antikonvulziva, protizáchvatová medikace) jsou nejběžněji používanou léčbou epilepsie. Asi
u 70 % lidí pomáhají záchvaty kontrolovat, ne však léčit. Je důležité, aby pacienti konzultovali se svým specialistou, které léčebné postupy jsou k dispozici a které jsou pro ně nejlepší volbou. Antiepileptické léky fungují tak, že mění hladinu chemických látek v mozku. O nejlepším typu léků pro jednotlivé pacienty rozhodne lékař v závislosti na typu záchvatu, věku a například i podle plánovaného těhotenství. Existuje množství různých antiepileptických léků. Běžné příklady účinných látek zahrnují:

Acetazolamid
Kanabidiol
Klobazam
Eslikarbazepin-acetát
Everolimus
Lakosamid
Levetiracetam
Perampanel
Fenytoin
Pregabalin
Rufinamid
Stiripentol
Topiramat
Vigabatrin

Brivaracetam
Karbamazepin
Klonazepam
Etoxuximid
Gabapentin
Lamotrigin
Oxkarbazepin
Fenobarbital
Piracetam
Primidon
Valproát sodný
Tiagabin
Kyselina valproová
Zonisamid

Některé antiepileptické léky nemusí být vhodné k užívání po dobu těhotenství. Pokud ženy s epilepsií plánují otěhotnět, nebo jsou těhotné, měly by se poradit se svým lékařem. Bez konzultace s lékařem není vhodné přerušovat léčbu nebo přestat užívat léky!

Vedlejší účinky antiepileptických léků

Vedlejší účinky se při zahájení léčby antiepileptickými léky vyskytují často, ale jsou všeobecně zvládnutelné. Některé běžné vedlejší účinky zahrnují:

  • ospalost
  • nedostatek energie
  • agitovanost
  • bolesti hlavy
  • nekontrolovatelný třes (tremor)
  • ztráta vlasů nebo nežádoucí růst vlasů
  • nateklé dásně
  • vyrážky

V případě výskytu vedlejších účinků je třeba se obrátit na neurologa, protože by to mohlo znamenat, že pacient má vážnou reakci na lék.

Pocit „opilosti“, nestabilita, špatná koncentrace a pocit na zvracení mohou znamenat, že dávka je příliš vysoká. Pacient by nikdy neměl přestat s léčbou nebo měnit své léky bez toho, aby se nejprve poradil se svým praktickým lékařem nebo specialistou, protože by to mohlo způsobit záchvat. Pacienti by si měli vždy přečíst příbalovou informaci pro pacienta, která se nachází v krabičce s léky a ve které najdou seznam všech možných vedlejších účinků.


CZ-N-DA-EPI-2100020 - Datum poslední úpravy: říjen 2021