Práce a epilepsie

V práci

Epilepsie neznamená, že nemůžete pracovat. Některá zaměstnání však lidé s epilepsií dělat nemohou vůbec
a v některých zaměstnáních musí přijmout příslušná opatření, aby neohrozili sebe či jiné osoby. Typy záchvatů a jejich závažnost ovlivňují práci, kterou člověk s epilepsií může dělat.

  • vyhýbejte se častým změnám nebo obměnám pracovní doby, jsou-li záchvaty způsobené únavou
  • v budově nebo na svém pracovišti proveďte změny tak, aby bylo pro vás bezpečnější
  • požádejte o poskytnutí volna, abyste mohli docházet na lékařská vyšetření
  • požádejte zaměstnavatele o nákup ochranných krytů na rohy či ostré hrany pomůcek nebo o výměnu rizikových zařízení, tak abyste mohli bezpečně pracovat
  • většina lidí s epilepsií nemůže dělat práce, které vyžadují řízení motorového vozidla, závisí to však na typu epilepsie

CZ-N-DA-EPI-2100026 - Datum poslední úpravy: říjen 2021