Jiné terapie při epilepsii

Stimulace bloudivého nervu (VNS) – malé elektrické zařízení – neurostimulátor – se umístí na hruď pod kůži. Z něj prochází pod kůží vodič
a spojuje se s bloudivým nervem, což je krční nerv. Výboje elektřiny procházejí vodičem k nervu, aby byly záchvaty méně pravidelné a méně závažné. Při elektrické stimulaci, každých pět minut po dobu 30 sekund, může mít pacient chraplavý hlas, kašlat a pociťovat bolest v krku. Baterii VNS je třeba vyměňovat přibližně každých 10 let.

Hluboká mozková stimulace (DBS) – je založena na podobném principu jako VNS, ale dráty jsou vedeny pod kůží do mozku a elektrické signály z neurostimulátoru mění elektrické signály v mozku. Jde zatím stále o nový postup a jeho účinnost při léčbě epilepsie zatím není přesně známá. Existují i některé vážné vedlejší účinky včetně krvácení do mozku, deprese a problémů s pamětí.

Ketogenní strava – má vysoký obsah tuků a méně bílkovin a sacharidů. Doporučuje se jako terapie, která může kontrolovat záchvaty
u dětí, pokud nefungují antiepileptické léky, která mění hladiny chemických látek v mozku. Tato strava se skutečně doporučuje pouze dětem, protože strava s vysokým obsahem tuků může u dospělých vést k cukrovce nebo kardiovaskulárním onemocněním. Dietolog pomůže rodičům dětí vypracovat stravovací plán.

Doplňkové (alternativní) terapie – pokud pacient uvažuje o alternativních léčebných postupech, rozhodně by měl o tom informovat neurologa! Přerušení léčby antiepileptickými léky může způsobit záchvaty. Některé bylinné léky vzájemně reagují s léky na epilepsii a brání jejich správnému fungování, například třezalka tečkovaná. Je-li spouštěčem epilepsie strach, pacientům mohou při relaxaci pomoci relaxační terapie, jako jsou jóga nebo meditace.


CZ-N-DA-EPI-2100022 - Datum poslední úpravy: říjen 2021