Řízení vozidel a epilepsie

Řízení s epilepsií

Epilepsie se tradičně považuje za rizikové onemocnění pro řízení motorového vozidla. Jednotný pohled nemá ani Evropská unie.
V některých zemích mohou epileptici řídit vozidla i v případě, že užívají léky, nebo jsou bez záchvatů po určité období (většinou
2 roky).
V České republice zákon umožňuje lidem s epilepsií získat řidičské oprávnění v případě, že jsou jeden rok bez záchvatů, a to bez ohledu na léčbu – tedy i v případě, že užívají antiepileptické léky. Skutečnost, že daný žadatel je bez záchvatů, musí potvrdit lékař, který tak učiní na základě komplexního posudku.


CZ-N-DA-EPI-2100028 - Datum poslední úpravy: říjen 2021