Biologická léčba revmatických onemocnění

Co je biologická léčba?

Biologický lék nebo biologikum je typ léčby používaný při některých dlouhodobých zdravotních obtížích, jako jsou axiální spondylartritida, ankylozující spondylitida, psoriatická artritida a revmatoidní artritida. Na rozdíl od tradičních léků, jako jsou ibuprofen nebo paracetamol, se biologické léky vyrábějí ze živých organismů. Mohou to být mikroorganismy, jako jsou bakterie nebo kvasinky. Většina biologických léků je navržena tak, aby blokovala určité části imunitního systému, a dá se o nich hovořit jako o „cílených terapiích“. Biologické léky nefungují ve formě tablet a musí se podávat jako injekce nebo infuze.

Biologická léčba je vhodná pouze pro pacienty, kteří již vyzkoušeli jiné typy léčby odpovídající jejich stavu a nereagovali na ně dobře. Biologické léky se často podávají společně s jinými léky.

Úloha biologické léčby při léčbě zánětlivých onemocnění kloubů

Biologické léky mohou pomoci snížit nadměrný zánět, bolest a ztuhlost. Zlepšení stavu pomocí biologického léku může trvat až
3–6 měsíců. Pokud však stále nedojde ke zlepšení nebo dojde k závažným vedlejším účinkům, většinou se doporučuje léčbu ukončit. Váš revmatolog pak může navrhnout jiný biologický lék. Ne všechny biologické léky fungují stejně, takže pokud jeden nefunguje, může stále existovat možnost léčby jiným lékem.

Biologické přípravky používané k léčbě revmatických onemocnění


Existuje několik typů biologické terapie, které byly schváleny k léčbě různých forem revmatických onemocnění. Všechny působí tak, že snižují nadměrný zánět v těle.

Léčba anti-TNF

Léčba anti-TNF narušuje působení proteinu nazývaného faktor nádorové nekrózy (Tumor necrosis factor nebo TNF), který je nadměrně aktivní u lidí se zánětlivými onemocněními kloubů. Příliš mnoho TNF způsobuje zánět a poškození kostí, chrupavek a tkání. Léčba anti-TNF blokuje fungování TNF a může snížit tvorbu nadměrného zánětu v těle a kloubech.

Léčba anti-IL

Osoby s revmatickým onemocněním mají v těle velmi vysoké hladiny bílkovin nazývaných interleukiny. Interleukiny hrají důležitou roli při vzniku nadměrného zánětu spojeného se zánětlivým onemocněním kloubů. Léčba anti-IL účinkuje tak, že neutralizuje aktivitu určitých interleukinů a může snížit množství nadměrného zánětu v těle a kloubech.

B-buněčná terapie

Revmatická onemocnění způsobují nadměrnou činnost imunitního systému těla a ta způsobuje, že skupina buněk v imunitním systému těla nazývaná B-buňky omylem zaútočí na vlastní tělesné tkáně. B-buněčná terapie účinkuje tak, že snižuje aktivitu B-buněk a zmírňuje záněty, bolesti a otoky při revmatoidní artritidě.

T-buněčná terapie

T-buňky je skupina buněk v imunitním systému těla, které napadají vlastní tělesné tkáně a způsobují otok a poškození kloubů. T-buněčná terapie účinkuje tak, že brání T-buňkám ve vzájemné komunikaci, což pomáhá snižovat zánět. Tento typ léčby se používá pouze při formě těžkého revmatického onemocnění splňujícího určitá kritéria.


CZ-N-DA-RH-2100011 - Datum přípravy: listopad 2021