Systémová léčba psoriázy

Systémovou léčbou jsou injekční léky nebo tablety, které ovlivňují celé tělo. Dermatolog je předepisuje, pokud je psoriáza závažná
a nereaguje na jinou léčbu.

Metotrexát

Tento lék zmírňuje zánět pokožky a zpomaluje nadprodukci kožních buněk. Při užívání metotrexátu může být pacientům nevolno a po dobu užívání nesmějí pít alkohol. Ženy nesmějí při užívání metotrexátu otěhotnět. Pacienti jsou důkladně sledováni a jejich krevní parametry jsou kontrolovány pomocí krevních testů.

Cyklosporin

Tento lék účinkuje tak, že omezuje činnost imunitního systému. Původně se používal u pacientů po transplantaci orgánu pro zabránění jeho odhojení, ale funguje dobře i při léčbě psoriázy , ale funguje dobře i při léčbě psoriázy. Po dobu užívání tohoto léku je třeba kontrolovat funkci ledvin a krevní tlak.

Acitretin

Tento lék patří mezi retinoidy, které zpomalují růst kožních buněk. Používá se pouze tehdy, pokud na léčbu psoriázy jiné nebiologické způsoby léčby nezabírají. Acitretin může zvýšit citlivost pokožky na sluneční záření, takže je nutné chránit se před sluncem. Ženy nesmějí při užívání acitretinu otěhotnět.

Další přípravky

Používají se při těžké psoriáze, která nereaguje na jinou léčbu. Fungují tak, že zmírňují zánět. Patří sem apremilast a dimethyl-fumarát.


CZ-N-DA-PSO-2100010 - Datum přípravy: říjen 2021