Často kladené otázky - Je myasthenia gravis dědičná?

Je myasthenia gravis dědičná?

Obecně není myasthenia gravis považována za dědičné onemocnění. Myastenie je autoimunitní onemocnění. Její příčiny nespočívají
v dědičnosti. Ovšem pokud má někdo z rodiny autoimunitní onemocnění, není neobvyklé, že ho mají i další členové rodiny.

Existují ale určité syndromy, které se nazývají kongenitální (vrozené) myastenické syndromy (CMS). Tato skupina dědičných poruch má příznaky, které jsou podobné myasthenia gravis (ale NEJDE o myasthenia gravis). Přestože CMS mají řadu příznaků společnou
s myasthenia gravis, jejich příčiny jsou jiné – myasthenia gravis je výsledkem nesprávně fungujícího imunitního systému, zatímco příčinou CMS je genetická vada.